Výsledky úloh Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
18.Jaká je disociační konstanta K jednosytné slabé zásady, jestliže má její roztok pH = 10,1 a molární koncentraci 0,08 M?1,995.10-7 M