Výsledky úloh Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
11.Jestliže je pH roztoku kyseliny octové 4,8 a K = 1,75.10-5, jaká je koncentrace tohoto roztoku?3,02.10-5