Výsledky úloh Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
9.Jaké je pH roztoku kyseliny propionové, jestliže její koncentrace je c = 6,5.10-3 M a K = 1,34.10-5?1,34