Výsledky úloh Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
5.10 ml koncentrovaného amoniaku (h = 0,90, 27,3%, K = 1,8.10-5) zředime do 1l vodou. Jaké pH bude mít roztok?11,2