Výsledky úloh Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
3.Jaké pH má 0,1 M roztok kyseliny octové (100%, h=1,049, K = 1,8.10-5)?2,88