Výsledky úloh Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
2.Jaké pH má 0,1 M roztok amoniaku (K = 1,77.10-5)?11,12