Výsledky úloh Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
27.Jaké bude pH 0,1 M roztoku amoniaku, jestliže je jeho disociační konstanta K=1,77.10-5?11,12