Výsledky úloh Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
17.Amoniakální roztok o pH = 10,5 má K = 1,77.10-5, jaká je molární koncentrace tohoto roztoku?5,62.10-3 M