Výsledky úloh Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
12.Jaká je disociační konstanta K kyseliny, jestliže pH jejího roztoku je 5,6 a molární koncentrace 0,2 M?3,12.10-11