Výsledky úloh Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
7.Jaké pH má roztok vzniklý rozpuštěním 1g NaOH v 1l vody?12,4