Výsledky úloh Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
298.Jaká jsou ox.čísla atomů prvků v aniontu H2I2O72-?HI , IV , O-II