Výsledky úloh Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
295.Jaká jsou ox.čísla atomů prvků v aniontu Cr2O72-?CrVI , O-II