Výsledky úloh Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
291.Jaká jsou ox.čísla atomů prvků v aniontu HPO22-?HI , PI , O-II