Výsledky úloh Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
288.Kde má kyselinotvotný prvek nejnižší oxidační číslo a) H3BO3 b) H2SiO3 c) HBrO3 d) H3PO2 ?d) I