Výsledky úloh Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
286.Jaká jsou ox.čísla atomů prvků v aniontu BrO2-?BrIII , O-II