Výsledky úloh Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
283.Kde má kyselinotvotný prvek nejnižší oxidační číslo a) H2N2O2 b) HBrO4 c) HClO2 d) H3PO4 ?a) I