Výsledky úloh Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
129.Nový akumulátor byl naplněn 2 dm3 32% H2SO4 o hustotě 1,235 g.cm-3.Po čase klesla hustota na 1,175 g.cm-3 (24,6%).Kolik g H2SO4 zreagovalo?242 g