Výsledky úloh Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
119.Jaká je molární koncentrace 10% roztoku HCl, jestliže jeho hustota je 1,047 g.cm-32,87 M