Výsledky úloh Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
118.V jakém objemovém poměru musíme smíchat 0,5N a 0,1N roztoky, abychom připravili 0,2N roztok?1 díl 0,5N a 3 díly 0,1N