Výsledky úloh Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
95.Kolik g 42% roztoku a 9% roztoku KOH musíme smísit na 90 cm3 21% roztoku o hustotě 1,1 g.cm-3?(Zaokrouhli na celé gramy)36 g a 63 g