Výsledky úloh Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
86.Vypočítejte objem 40% roztoku NaOH o hustotě 1,4 g.cm-3, který musíme odměřit na přípravu 140 cm3 5M roztoku.(Zaokrouhli na celé cm3)50 cm3