Výsledky úloh Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
83.Vypočítejte objem 40% roztoku HNO3 o hustotě 1,2 g.cm-3, který musíme odměřit na přípravu 32 cm3 5M roztoku.(Zaokrouhli na celé cm3)21 cm3