Výsledky úloh Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
300.Jaká jsou ox.čísla atomů prvků v aniontu HMnO4-?HI , MnVI , O-II