Výsledky úloh Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
299.Kde jsou ox.čísla přechod.prvků stejná?
a) Zn(OH)2, K3[Fe(CN)6)] b) Na2Cr2O7, CrO3 c) (NH4)3[CoCl6], Na2CrO4 d) CuCl2, Hg2Cl2
b) VI