Výsledky úloh Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
297.Jaká jsou ox.čísla atomů prvků v aniontu HSO3-?HI , SIV , O-II