Výsledky úloh Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
296.Kde jsou ox.čísla přechod.prvků stejná?
a) TiO2, K3[Fe(CN)6] b) K2MnO4, Cr2O3 c) HgCl2, AgNO3 d) Au2Cl6, HAuCl4
d) III