Výsledky úloh Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
294.Jaká jsou ox.čísla atomů prvků v aniontu ClO4-?ClVII , O-II