Výsledky úloh Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
292.Jaká jsou ox.čísla atomů prvků v aniontu NO2-?NIII , O-II