Výsledky úloh Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
289.Jaká jsou ox.čísla atomů prvků v aniontu NO-?NI , O-II