Výsledky úloh Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
121.Určete normální koncentraci 5% roztoku Na2CO3 s hustotou 1,05 g.cm-3.1N roztok