Výsledky úloh Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
117.Vypočtěte hmot.koncentraci 5,62 M roztoku HNO3 s hustotou 1,13 g.cm-3.30 %