Výsledky úloh Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
114.25 ml 0,2N kyseliny bylo netralizováno 50 ml zásady. Vypočítejte normální koncentraci zásady,zásada byla 0,1N