Výsledky úloh Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
113.V kolika dm3 0,1N roztoku chloridu vápenatého je 166,5 g CaCl2?30 dm3