Výsledky úloh Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
109.Kolik gramů NaCl je třeba na přípravu 4 dm3 0,1N roztoku NaCl?23,38 g NaCl