Výsledky úloh Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
88.Z 15 kg 65% HNO3 je třeba připravit 2% kyselinu.Kolik vody je třeba ke zředění?472,5 kg vody