Výsledky úloh Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
82.Kolik procent HNO3 obsahuje její roztok o hustotě 1,36 kg.cm-3, jestliže v 1 dm-3 obsahuje 0,8 kg HNO3 ?58,82%