Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
30.Jaká má být molární koncentrace kyseliny octové (K = 0,000018), aby se její pH rovnalo 3,1?pH = 1/2(pKk - log ck)