Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
25.V roztoku hydroxidu draselného byla naměřena hodnota pH = 11. Vypočítejte hmotnost KOH rozpuštěném v roztoku o objemu 10 l.?pH = -log ck