Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
24.Jaké bude pH roztoku kyseliny octové, jestliže 100 ml jejího 0,6 M roztoku bylo použito na přípravu 1,2 l roztoku této kyseliny (K= 1,75.10-5)?pH = 1/2(pKk - log ck)