Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
23.Kolik cm3 2 M roztoku hydroxidu draselného je třeba na přípravu 5 l jeho roztoku, má-li mít pH=12,8?pH = 14 + logc z