Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
19.Jaká je koncentrace hydroxidových iontů [OH-] v roztoku o pH = 10,92?[H+] . [OH-] = 10-14