Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
18.Jaká je disociační konstanta K jednosytné slabé zásady, jestliže má její roztok pH = 10,1 a molární koncentraci 0,08 M?pH = 14 - 1/2(pKz - log cz)