Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
12.Jaká je disociační konstanta K kyseliny, jestliže pH jejího roztoku je 5,6 a molární koncentrace 0,2 M?pH = 1/2(pKk - log ck)