Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
11.Jestliže je pH roztoku kyseliny octové 4,8 a K = 1,75.10-5, jaká je koncentrace tohoto roztoku?pH = 1/2(pKk - log ck)