Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
9.Jaké je pH roztoku kyseliny propionové, jestliže její koncentrace je c = 6,5.10-3 M a K = 1,34.10-5?pH = 1/2(pKk - log ck)