Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
7.Jaké pH má roztok vzniklý rozpuštěním 1g NaOH v 1l vody?pH = 14 + logc z