Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
2.Jaké pH má 0,1 M roztok amoniaku (K = 1,77.10-5)?pH = 14 - 1/2(pKz - log cz)