Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
27.Jaké bude pH 0,1 M roztoku amoniaku, jestliže je jeho disociační konstanta K=1,77.10-5?pH = 14 - 1/2(pKz - log cz)