Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
17.Amoniakální roztok o pH = 10,5 má K = 1,77.10-5, jaká je molární koncentrace tohoto roztoku?pH = 14 - 1/2(pKz - log cz)