Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
564.anion dihydrogentribromnatanový?Napište odpovídající kyselinu, odtrhněte vodíky a určete náboj iontu